prodcutors 1
Productors

Els productors i productores, els pagesos i les pageses, són un dels elements clau d’aquest projecte i de la transformació del model, ja que estan a la base de la cadena de valor agroalimentària  i són els “arquitectes” dels paisatges que ens envolten.

Descobreix els Productors del Parc Agrari
Mapa de Productors
En aquest mapa hi podeu trobar els diversos productors i productores que formen part del projecte.
La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013