Política de privacitat

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions de privacitat i confidencialitat en omplir i acceptar qualsevol dels formularis de recollida de dades o processos dels diferents serveis inclosos a la Web, tot marcant la casella check box especialment destinada per a això.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, seran tractades per la l'Associació de Productors de la Conca Òdena, mentre no se’n sol·liciti la cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i l’execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes que adquiriu i la gestió logística sobre la base de la legitimació contractual establerta.

En el cas que l'interessat presti el seu consentiment exprés per rebre el butlletí informatiu, les vostres dades seran cedides i tractades per l'Associació de Productors de la Conca Òdena amb la finalitat de donar a conèixer els projectes, activitats, i productes de l’entitat, inclosos mitjans electrònics. Els interessats podran demanar el cessament dels enviaments de missatges informatius en qualsevol moment, per a la qual cosa hauran de seguir el procediment inclòs en cadascun dels missatges.

L'Associació de Productors de la Conca Òdena assegura la total confidencialitat de les dades aportades pels usuaris de la nostra pàgina web i garanteix que en cap cas no seran cedides ni venudes a terceres persones, ni utilitzades per a cap altra finalitat no descrita anteriorment.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i l'Associació de Productors de la Conca Òdena es reserva el dret a excloure dels serveis registrats aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d'emprendre aquelles accions legals que consideri pertinents.

Les respostes marcades amb * als formularis tenen caràcter obligatori. El fet de no contestar-les impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

L'Usuari té dret a accedir a la informació que li afecta, rectificar-la en cas que sigui errònia, sol·licitar-ne la supressió, limitar o oposar-se al tractament o la portabilitat de les seves dades personals, per a la qual cosa caldrà que adreci una comunicació per escrit a la l'Associació de Productors de la Conca Òdena amb l’acreditació de la seva identitat mitjançant el seu DNI o document equivalent. Si no estigués d'acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i conformement amb allò que estableix el RGPD té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

Identificació dels responsables del tractament de dades

L'Associació de Productors de la Conca Òdena

Contacte: productors@parcagrarico.cat
Adreça postal: Disseminat Can Gallego 516, 08711 Òdena (Barcelona)