restauradors
Restauració i Comerç

Els restauradors i comerços, on podem consumir i adquirir aquests productes de proximitat que provenen del territori que ens envolta, són una de les peces clau d’aquest projecte, ja que actuen de prescriptors i de connexió entre els productors i els consumidors.

Descobreix Restaurants i Comerços del Parc Agrari
Mapa de restaurants i comerços
En aquest mapa hi podeu trobar els diversos comerços i restaurants que formen part del projecte.