Punts de recollida i canvis

Mètodes de lliurament

Les comandes s’hauran de recollir als punts de recollida habilitats

Terminis d’expedició de comandes

El termini d’expedició és de 3-5 dies de dilluns a divendres.

En el supòsit que l'Associació de Productors de la Conca d’Òdena no pugui complir amb aquest termini degut a la falta d'existències, el nostre servei d’atenció al client es posarà en contacte amb vostè en un termini de 1 a 3 dies hàbils , per a comunicar-li aquest fet i procedir a la confirmació de la data aproximada d'entrega , canvi o anul·lació de la comanda. Si hagués realitzat el pagament per avançat se li retornarà l’import satisfet de forma immediata de la mateixa manera que el va realitzar, en el cas que cap de les alternatives ofertes o la data d'entrega facilitada no satisfaci al client.

Punts de recollida

Hi haurà dos punts per recollir les comandes que es realitzin: al Forn de Jorba (Avinguda Canaletes 36) o a la Botiga Boxins per Xalar (Carrer de la Torre 5 d’Igualada)

Impostos

Els preus dels productes que es troben a la venda a la web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.). En el cas de ser una empresa amb dret a exclusió d'I.V.A., haurà de facilitar-nos el seu nombre de VAT i el certificat pertinent.

Residents en països extracomunitaris.

Les compres que realitzin les persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris no estaran exemptes del pagament del I.V.A a no ser que ens enviïn el certificat adequat.

El sistema de compra està sotmès a la legislació vigent a Espanya, per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades en el domicili de l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena

Devolució de Mercaderies

Només s'acceptaran devolucions de mercaderies durant els 30 dies posteriors a la seva recepció i que hagin sigut autoritzades per l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena

Si ha creat un compte d'usuari, entri al seu compte i pot sol·licitar la devolució d'una comanda. Si no ha creat un compte d'usuari, ha de sol·licitar la devolució mitjançant un correu a productors@parcagrarico.cat

El procés per una reclamació per material defectuós i per evitar despeses innecessàries és:

  1. Enviar foto del producte defectuós a productors@parcagrarico.cat
  2. Indicar el defecte del producte.
  3. Indicar el nombre i data de la comanda, així com el nombre de factura emesa l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena (requisit indispensable).

En el cas de que l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena ho cregui procedent, se li recollirà el producte al seu domicili sense cost addicional pel client. En aquest cas l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena es posarà en contacte amb el client per indicar-li com es procedirà. L’Associació de Productors de la Conca d’Òdena no abonarà al client les despeses d'enviament de material defectuós que unilateralment el client envií sense autorització prèvia.

En el cas de devolució per material defectuós l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena reemplaçarà el material segons condicions del apartat Terminis d’expedició de comandes.

En el cas de devolució per material defectuós degut a un error de fabricació l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena substituirà el material per un de nou o per un altre de la mateixa categoria. En cap cas es procedirà a la devolució de l'import abonat pel client, sinó que s'emetrà un abonament vàlid per pròximes compres.

En cas de devolució degut a que el material no sigui el correcte (talla, color, etc), degut a un error per part del client, aquest haurà de remetre la mercaderia a ports pagats a la direcció que se li indiqui en la autorització, l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena reemplaçarà el material segons condicions del apartat Terminis d’expedició de comandes sense cap despesa addicional.

En cas d'error en l'enviament per part de l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena, aquest el recollira i re-enviarà el producte correcte sense cap cost addicional pel client.