El Parc Agrari de la Conca d'Òdena

El projecte del Parc Agrari de la Conca d’Òdena neix amb la voluntat de ser una eina de dinamització social i econòmica que posi en valor el territori i totes les activitats que s’hi desenvolupen. 

Què és el Parc Agrari?

El projecte del Parc Agrari de la Conca d’Òdena neix amb la voluntat de ser una eina de dinamització social i econòmica que posi en valor el territori i totes les activitats que s’hi desenvolupen. 

Ha de permetre generar una economia sòlida i sostenible originada en tot allò que deriva del territori (ja siguin productes o serveis), que és la que permetrà la preservació dels serveis ecosistèmics i els valors que el territori ens ofereix i dels quals totes i tots, com a ciutadans, en gaudim. 

És per això que interpel·la a tots els agents econòmics implicats en la cadena de valor dels productes agroalimentaris (agricultors i ramaders, agroindústria transformadora, restauració, i comerç), i també a aquells que duen a terme un ús recreatiu del territori (turisme i oci). 

Interpel·la també, a tots els habitants de la Conca d’Òdena, que són els qui en definitiva viuen en aquest territori. Per tant han de ser ells qui decideixen (amb el seu consum i les seves accions) quin model de desenvolupament volem, com és el territori que ens envolta, i quin llegat deixem a les generacions futures.

On és?

El nucli del Parc Agrari de la Conca d’Òdena inclou 15 municipis (Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí), que en conjunt representen una superfície de 372,18 km2 i una població de 80.820 habitants (dades IDESCAT 2018). 

Alhora, com a zona perifèrica, i seguint el model dels Parc Naturals i Nacionals, s’hi inclouen tots els municipis limítrofs amb els citats anteriorment, de tal forma que s’estableix una corona al voltant del nucli del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

Objectiu

L’objectiu del Parc Agrari és desenvolupar a la Conca d’Òdena un model agroalimentari i de consum basat en la qualitat i la proximitat, i que entre d’altres, sigui resilient al canvi climàtic, poc depenent del mercat global, permeti la gestió sostenible del mosaic agroforestal i proveeixi de serveis ecosistèmics a tota la població; esdevenint per tant un nou model i motor de desenvolupament socioeconòmic local.  

Per aquest motiu els productors i productores, els pagesos i les pageses, són un dels elements clau d’aquest projecte i de la transformació del model, ja que estan a la base de la cadena de valor i són els “arquitectes” dels paisatges que ens envolten. 

Però també és imprescindible l’agroindústria, encarregada de transformar els productes agraris en derivats amb un elevat valor afegit i qualitat; els restauradors i comerços, on poder consumir i adquirir aquests productes; i el sector del lleure i el turisme, gràcies al qual poder descobrir l’essència del territori.

Antecedents i justificació

El projecte per a la creació del PACO s’inicia al 2017 veient la necessitat i idoneïtat de la creació d’un Parc Agrari a la Conca d’Òdena, i s’hi comença a treballar el 2018. La proposta neix fruit del coneixement de la realitat territorial i activitat econòmica de la Conca d’Òdena, tant des d’una vessant quotidiana, com des d’una vessant agronòmica i acadèmica. 

S’identifica la Conca d’Òdena com un territori idoni per a la creació d’un Parc Agrari ja que presenta un territori eminentment agrícola però amb un important nucli de consumidors i proper a l’AMB. 

Aquest territori, presenta a més característiques addicionals que fomenten la necessitat i/o idoneïtat de la creació del PACO. El territori presenta tradicionalment un mosaic agroforestal molt divers, generant paisatges culturals de gran riquesa, que actualment es van empobrint degut al model agroalimentari preponderant des dels anys 70 del segle XX, afectant per exemple a la qualitat dels serveis ecosistèmics, o incrementant clarament el risc de grans incendis forestals. Presenta una agricultura (en general) poc dinàmica, que no fixa població al territori i no transforma les primeres matèries en productes derivats que n’incrementin la cadena de valor. Existeix un gran interès de la població en el consum de productes locals i de qualitat, però també una dificultat d’accés degut a la manca d’aquests productes o a l'absència de canals de comercialització. Es parteix d’una gran base de coneixement sobre el potencial de la zona, amb més de 500 varietats tradicionals documentades i més de 150 especies silvestres comestibles, que poden ser font de diversificació i innovació. Finalment, existeixen projectes sinèrgics amb el Parc Agrari que volen posar en valor el territori, com el projecte Med Pearls de l'Agència de Turisme de Catalunya que vol fomentar l’Anoia com a destí de turisme “slow”; i el projecte de Turisme Sostenible d’Airbnb; entre d’altres.

Reptes

Aquests són cinc dels reptes als quals vol donar resposta el Parc Agrari de la Conca d’Òdena:

1- Tots gaudim del territori que ens envolta i dels paisatges de la Conca, però la seva gestió recau només en els agricultors i ramaders. Si els agricultors o ramaders no poden guanyar-se la vida dignement, la gestió sostenible d’aquest territori i la conservació dels paisatges característics de la Conca estan en risc. 

2- Com a consumidores i consumidors volem productes agroalimentaris locals i de qualitat, però no sabem quins productes hi ha disponibles ni com accedir-hi de forma fàcil i còmoda. Alhora, volem saber amb certesa quan un producte és local, i a què estem contribuint amb el nostre consum. 

3 - Els productors volen comercialitzar els seus productes a nivell local, i alhora els comerços i restauradors locals volen incorporar aquests productes en la seva oferta. Es tracta per tant, d’establir els mecanismes per fer-ho possible. 

4 - Sense innovació i diversificació no hi ha futur. I és aquesta innovació la que ha de permetre generar una economia, i una cadena de valor sòlida originada en el territori, que generi oportunitats, ocupació i benestar, i que dibuixi l’horitzó de futur de la Conca d’Òdena on el Parc Agrari sigui un referent. 

5 - Primer cal conèixer, per després poder valorar i estimar. Cal que coneguem més el territori que ens envolta, amb profunditat, per poder-ne entendre la importància i per poder imaginar-lo com un element cabdal per al desenvolupament sostenible, en termes socials i econòmics de la Conca d’Òdena.  

Actors

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena és una eina de dinamització social i econòmica que interpel·la a tothom. 

D’una banda persones individuals, com a consumidors i consumidors, i també com a usuaris del territori on es desenvolupa el projecte i per tant dels serveis ecosistèmics que deriven d’aquest territori.  D’altra banda a tots els agents econòmics i socials participants de la cadena de valor que s’inicia en el territori. Agricultors i ramaders, agroindústria transformadora, comerços i restauradors, i també el sector turístic i de lleure actiu que té en l’entorn el seu principal baluard.

Pla de Gestió i Desenvolupament

Descarrega't aquí el PdGiD del Parc Agrari de la Conca d'Òdena.