El Parc Agrari de la Conca d'Òdena

El projecte del Parc Agrari de la Conca d’Òdena neix amb la voluntat de ser una eina de dinamització social i econòmica que posi en valor el territori i totes les activitats que s’hi desenvolupen. 

QUÈ ÉS? / ÀMBIT TERRITORIAL / OBJECTIU / REPTES / HISTÒRIA

Què és el Parc Agrari?

El Parc Agrari és una eina de dinamització territorial i econòmica que ha de permetre generar una economia sòlida i sostenible originada en tot allò que deriva del territori (ja siguin productes o serveis). 

 

Interpel·la els agents econòmics implicats en la cadena de valor dels productes agroalimentaris: agricultors i ramaders, agroindústria, restauració i comerç, i també els que fan un ús recreatiu del territori: turisme i oci.

 

Interpel·la també els habitants de la Conca d’Òdena, que són els qui decidim (amb el nostre consum i accions) quin model volem, com és el territori que ens envolta, i quin llegat deixem a les generacions futures.

Àmbit territorial

El Parc Agrari de la Conca d'Òdena està format per un nucli i una zona perifèrica:

Nucli

Inclou 15 municipis: Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, que representen una superfície de 371,19 km2 i una població de 82.901 habitants (Idescat, 2020).

Zona perifèrica

Seguint el model dels Parc Naturals i Nacionals, al Parc s'hi inclouen tots els municipis limítrofs, de tal manera que s’estableix una corona al voltant del nucli del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

Llegenda del mapa:

Municipis inclosos en el Parc Agrari de la Conca d'Òdena

Municipis inclosos en l'àrea d'influència del Parc Agrari de la Conca d'Òdena

Municipis de l'Anoia que no formen part del Parc Agrari de la Conca d'Òdena

Objectiu principal

Desenvolupar a la Conca d’Òdena un model agroalimentari i de consum basat en la qualitat i la proximitat, i que entre d’altres, sigui resilient al canvi climàtic, poc depenent del mercat global, permeti la gestió sostenible del mosaic agroforestal i proveeixi de serveis ecosistèmics a tota la població; esdevenint per tant un nou model i motor de desenvolupament socioeconòmic local.  

Per aquest motiu els productors i productores, els pagesos i les pageses, són un dels elements clau d’aquest projecte i de la transformació del model, ja que estan a la base de la cadena de valor i són els “arquitectes” dels paisatges que ens envolten. 

Però també és imprescindible l’agroindústria, encarregada de transformar els productes agraris en derivats amb un elevat valor afegit i qualitat; els restauradors i comerços, on poder consumir i adquirir aquests productes; i el sector del lleure i el turisme, gràcies al qual poder descobrir l’essència del territori.

Els 5 reptes del Parc Agrari

Que els agricultors i ramaders puguin guanyar-se la vida dignament.

Ells són els que gestionen el territori i els paisatges de la Conca, dels quals tots en gaudim. Si no es guanyen la vida dignament, la gestió sostenible del territori i la conservació dels nostres paisatges està en risc.

Que els consumidors puguem consumir productes locals i de qualitat.

Per triar, em de saber quins productes hi ha disponibles i com podem accedir-hi de forma fàcil i còmoda. Alhora, volem saber amb certesa quan un producte és local, i a què estem contribuint amb el nostre consum. 

Establir mecanismes perquè comerços i restauradors puguin tenir producte local.

Els productors volen comercialitzar els seus productes a nivell local, i alhora els comerços i restauradors locals volen incorporar aquests productes en la seva oferta.

Afavorir la innovació i la diversificació.

Aquesta innovació ha de permetre generar una economia sòlida al territori, que generi oportunitats, ocupació i benestar, i que dibuixi l’horitzó de futur de la Conca d’Òdena on el Parc Agrari sigui un referent. 

Donar a conèixer el territori. per poder-lo valorar.

Cal que coneguem el territori que ens envolta amb profunditat, per poder-ne entendre la importància i poder imaginar-lo com un element cabdal per al desenvolupament sostenible, en termes socials i econòmics de la Conca d’Òdena.  

Com s'origina el projecte?

2017

S’inicia el projecte per a la creació del PACO, veient la necessitat i idoneïtat de la creació d’un Parc Agrari a la Conca d’Òdena. La proposta neix fruit del coneixement de la realitat territorial i activitat econòmica de la Conca d’Òdena, tant des d’una vessant quotidiana, com des d’una vessant agronòmica i acadèmica. 

2018

Es comença a treballar en el projecte, se'n defineixen les bases i es presenta a l'administració local.

2019

Es realitza una diagnosi del sector primari i la cadena de valor agroalimentària de la Conca d'Òdena. Acord per recolzar i impulsar el Parc Agrari (Ajuntaments i Consell Comarcal de l'Anoia).

2020

La Diputació de Barcelona posa recursos tècnics a disposició del projecte. Procés participatiu amb els diversos sectors i enquesta per copsar les dinàmiques, opinions i necessitats de la ciutadania. Es constitueix l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena. Firma del conveni entre els ajuntaments i el Consell Comarcal, on es comprometen a una aportació econòmica per fer possible el desenvolupament del Parc Agrari.

2021

Presentació pública del projecte. Inici del procés de construcció de l’obrador compartit. Es constitueix l’Associació de Restauració i Comerç del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

S’identifica la Conca d’Òdena com un territori idoni per a la creació d’un Parc Agrari ja que presenta un territori eminentment agrícola però amb un important nucli de consumidors i proper a l’AMB. 

Aquest territori, presenta a més característiques addicionals que fomenten la necessitat i/o idoneïtat de la creació del PACO.

El territori presenta tradicionalment un mosaic agroforestal molt divers, generant paisatges culturals de gran riquesa, que actualment es van empobrint degut al model agroalimentari preponderant des dels anys 70 del segle XX, afectant per exemple a la qualitat dels serveis ecosistèmics, o incrementant clarament el risc de grans incendis forestals.

Presenta una agricultura (en general) poc dinàmica, que no fixa població al territori i no transforma les primeres matèries en productes derivats que n’incrementin la cadena de valor.

Existeix un gran interès de la població en el consum de productes locals i de qualitat, però també una dificultat d’accés degut a la manca d’aquests productes o a l'absència de canals de comercialització.

Es parteix d’una gran base de coneixement sobre el potencial de la zona, amb més de 500 varietats tradicionals documentades i més de 150 especies silvestres comestibles, que poden ser font de diversificació i innovació.

Finalment, existeixen projectes sinèrgics amb el Parc Agrari que volen posar en valor el territori, com el projecte Med Pearls de l'Agència de Turisme de Catalunya que vol fomentar l’Anoia com a destí de turisme “slow”; i el projecte de Turisme Sostenible d’Airbnb; entre d’altres.

Més informació

Aquest projecte és possible gràcies a la participació dels diversos actors i de:

Conjuntament amb els ajuntaments d'Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, La Pobla de Claramunt, La torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

Amb la coordinació tècnica de: