Jaç Roig
Cooperació, cuina i compromís des de 1994 a Capellades.